Groep 5/6 zit samen in de klas bij juf Timmerman. ’s Morgens werken we ieder op eigen niveau aan de vakken spelling, taal en rekenen. ‘s Middags heeft groep 6/7/8 samen les bij juf Timmerman en werken we veel met z’n allen samen. Bij Davinci behandelen we de volkeren zoals de Indianen, Vikingen en Ottomanen. We werken dan veel in groepjes en onderzoeken hoe dingen gingen bij die volkeren. Omdat het voor groep 8 het laatste schooljaar is, voeren we aan het eind van het jaar met de hele klas een musical op. We hebben het heel gezellig met elkaar maar er wordt ook heel hard gewerkt.