Wij zijn de leerlingen uit groep 3-4. Juf Meijerink is de juf van de middenbouw.

Elke middagwerken we aan Da Vinci, dit zijn alle zaakvakken gecombineerd rondom een thema. Ook de creatieve vakken betrekken we hierbij. We leren onze eigen leervragen rondom een thema op te stellen en hier antwoord op te vinden. Natuurlijk geeft de juf ons ook les over het thema. Werken aan Da Vinci vinden we dit erg interessant en we leren hier veel van. We zijn samen een gezellige groep waarin iedereen zichzelf mag zijn.