Wij zijn de leerlingen uit de middenbouw, groep 3, 4 en 5. We zitten samen met 23 kinderen in de groep; 7kinderen in groep 3, 11 kinderen in groep 4 en 5 kinderen in groep 5. Juf Schuurman is de juf van de middenbouw. Vanaf januari loopt juf Pas haar lio-stage in de middenbouw. Elke maandag, dinsdag en woensdag staat juf Pas voor de klas en juf Schuurman is er op donderdag en vrijdag.

‘s Morgens hebben groep 3 en 4 samen les in de middenbouw. Groep 5 is elke morgen bij juf Timmerman. Zo is er voor alle kinderen genoeg tijd en aandacht.
Elke middag zijn we samen met de hele groep en werken we aan Da Vinci, dit zijn alle zaakvakken gecombineerd rondom een thema. Ook de creatieve vakken betrekken we hierbij. We leren onze eigen leervragen rondom een thema op te stellen en hier antwoord op te vinden. Natuurlijk geeft de juf ons ook les over het thema. Werken aan Da Vinci vinden we dit erg interessant en we leren hier veel van. We zijn samen een gezellige groep waarin iedereen zichzelf mag zijn.