De kinderen van groep 1 en 2 krijgen les van juf Meijerink.
Wanneer de kinderen tijdens de inloop in de klas komen, mogen ze spelen met de speelgoed dat op tafel staat.
Als de bel gaat komen de kinderen in de kring en beginnen we de dag met een gebed, een Bijbelverhaal en een aantal Bijbelse liederen. Ook bespreken we kort welke dag het is en wat we die dag gaan doen.
Na de kring mogen de kinderen kiezen op het kiesbord. Ze mogen kiezen of ze gaan werken of dat ze gaan spelen. Ze leren hiermee zelfstandig hun werkjes te plannen in de week. Groep 1 moet rwee werkjes in de week af hebben en groep 2 moet drie werkjes af hebben.
Na het werken en spelen is het tijd om fruit te eten en daarna gaan we lekker even naar buiten. Na het buitenspelen gaan we in de kring om een reken- of taalactiviteit te doen. We eindigen de ochtend met spelen in de hoeken.

Op de dinsdagmiddag leren we een nieuwe letter aan en op de donderdagmiddag gaan we de letter met verschillende materialen na maken. Na deze activiteit mogen de kinderen opnieuw kiezen of ze willen werken of spelen.  Tevens werken de kinderen nog twee momenten in de week aan hun eigen kindkaart. Op een kindkaart staan spelletjes passend bij het niveau van het kind.