Groep 5 en 6 krijgen les van juf Ludie. We beginnen elke ochtend met gebed. Daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal en zingen we liedjes met elkaar. Op maandagochtend mogen we ook vertellen over het weekend. Na de dagopening gaan we stillezen in ons leesboek. Met taal en spelling werken we met de methode Staal. Dit is heel leuk. We behandelen een thema. Bij elke les is een kort filmpje dat uitlegt waar de les over gaat. Daarna gaan we samen met juf of alleen verder met de les. De thema’s zijn woordenschat, Spreken en luisteren, Schrijven en Taal verkennen. Groep 5 en 6 doen bij taal dezelfde les. Bij spelling werken alle kinderen op hun eigen niveau aan de spellingscategorieën. Ook zijn we al bezig met werkwoorden. Om 10.15 uur gaan we het jeugdjournaal kijken en mogen we ons fruit op eten. Om 11.30 uur hebben we pauze en gaan we buiten spelen. Na de pauze werken we vaak nog even door met spelling en gaan daarna rekenen. Dit doen we op ons Chromebook. Als we klaar zijn met ons schoolwerk, hebben we ook nog een weektaak op Junior Einstein. Deze moet op vrijdag af zijn. Als de weektaak eerder af is, mogen we kiezen uit knutselen, K’nex of een spelletje.

In de middag doen we Da Vinci. Groep 5 zit dan met groep 4 bij juf Meijerink. Groep 6 zit met groep 7 en 8 bij juf Timmerman. We behandelen de zaakvakken dan in thema’s. Dit jaar behandelen we in de bovenbouw de thema’s: Egyptenaren, Grieken en Romeinen en de Middeleeuwen. Dit thema sluiten we af met een themawerkstuk waaraan de kinderen thuis werken. Aan het eind van het schooljaar gaan we oefenen voor de afscheidsmusical. Aan het eind van het schooljaar gaan we met groep 6, 7 en 8 op schoolkamp.