Groep 7/8 krijgt les van juf Ludie en juf Anne Ruth. Juf Ludie werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Anne Ruth op woensdag en donderdag.
Wij krijgen boven in het Akkerhus les.
Op donderdagmiddag hebben wij gym.
In groep 7/8 zijn wij vooral bezig om ons voor te bereiden op de middelbare school. Wij werken ook met Chromebooks. Wij maken hier de weektaak en onze rekenlessen op.
Samen zijn we een leuke en gezellige groep, waarin iedereen zichzelf mag zijn.