Wij zijn de leerlingen uit groep 3-4. Juf Rhode en juf Marieke zijn de juffen van de middenbouw.
Elke ochtend starten we met een half uurtje inloop. In deze tijd oefenen we met lezen. Daarna beginnen we met elkaar de dag. We doen dit door middel van een gebed, zingen en/of een Bijbelverhaal. Na de dagopening gaan we allemaal aan het werk. Gedurende de ochtend worden de vakken: rekenen, spelling, lezen en schrijven aangeboden.
Elke middagwerken werken we in circuits en werken we thematisch. Ook de creatieve vakken betrekken we hierbij. We leren onze eigen leervragen rondom een thema op te stellen en hier antwoord op te vinden. Natuurlijk geeft de juf ons ook les over het thema. Thematisch werken vinden we dit erg interessant en we leren hier veel van. We zijn samen een gezellige groep waarin iedereen zichzelf mag zijn.