Wij zijn de leerlingen uit groep 3-4. Juf Miriam is de juf van de middenbouw.
Elke ochtend starten we met een half uurtje inloop. In deze tijd oefenen we met onze weekdoel. Eén hele week staat dan één leerdoel centraal. Dit kan te maken hebben met de vakken rekenen, spelling of schrijven. Daarna beginnen we met elkaar de dag. We doen dit door middel van een gebed, zingen en/of een Bijbelverhaal. Na de dagopening gaan we allemaal aan het werk. Gedurende de ochtend worden de vakken: rekenen, spelling, lezen en schrijven aangeboden.
Elke middagwerken we aan Da Vinci, dit zijn alle zaakvakken gecombineerd rondom een thema. Ook de creatieve vakken betrekken we hierbij. We leren onze eigen leervragen rondom een thema op te stellen en hier antwoord op te vinden. Natuurlijk geeft de juf ons ook les over het thema. Thematisch werken vinden we dit erg interessant en we leren hier veel van. We zijn samen een gezellige groep waarin iedereen zichzelf mag zijn.