Waarom extra aandacht voor meer- en hoogbegaafden? Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar noodzaak. Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die méér kunnen, blijven uitdagen. Op de Akkerwal geven we professionele aandacht aan deze groep.

De Akkerwal verzorgt ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, maar ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben op reken-, taal- of sociaal en emotioneel gebied. De laatste jaren realiseren we ons steeds vaker dat er nog een groep leerlingen is die extra hulp nodig heeft. De leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Op de Akkerwal werkt de hoogbegaafdheidsspecialist nauw samen met leerkrachten om ook deze doelgroep het onderwijs te bieden dat ze verdienen!

Goede signalering en diagnostisering 3 keer per jaar worden alle leerlingen besproken tijdens de groepsbesprekingen. Ook de leerlingen waarvan we meer- of hoogbegaafdheid verwachten worden dan uitgebreid besproken. Met behulp van EnIQma filteren we de kindkenmerken en de onderwijsbehoeften. Op deze manier kunnen we bepalen of kinderen in aanmerking moeten komen voor een ander aanbod in of buiten de klas.

Bij de kinderen die instromen in de kleutergroep is het erg belangrijk dat de overdracht van de voorschoolse educatie naar onze school goed verloopt. In alle gevallen is de informatie die ouders verstrekken van wezenlijk belang. In gesprekken met nieuwe ouders wordt naar de kindkenmerken gevraagd en als ouders vermoedens hebben van een ontwikkelingsvoorsprong bij hun kind, dan nemen we dit zeer serieus.

Concrete aandacht voor meer- of hoogbegaafdheid in het groepsplan De kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn vallen in het groepsplan onder de verkorte instructie. Zij krijgen dan een korte instructie en kunnen dan zelfstandig de verwerking doen. Een aantal onderdelen of lessen volgen ze niet. Ze hebben dan tijd voor hun eigen leerlijn en werken dan in hun pluswerkboek. Eén keer per week gaan ze onder leiding van de onderwijsassist aan het werk met rekenen XL.

Projectgroep Voor meer- en hoogbegaafden die daarvoor in aanmerking komen bieden wij op school een projectgroep aan. De projectgroep is onderverdeeld in 3 groepen namelijk: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In de projectgroep gaan kinderen ,olv een onderwijsassistent, 1 keer per week een uur aan het werk met uitdagende opdrachten. Tijdens deze opdrachten worden ze gestimuleerd met hogere orde denkvragen en trainen ze hun executieve functies.

Bovenschoolse kangoeroegroep Onze schoolvereniging bezit een ‘kangoeroegroep”. Op één van de zes scholen wordt op een woensdagmorgen les gegeven aan een groep meer- of hoogbegaafde kinderen. Er is steeds een cyclus van 15 bijeenkomsten. Na 15 bijeenkomsten is er een afronding en komen andere kinderen aan de beurt. Onze vereniging heeft beleid voor wie in aanmerking komt voor deze groep. Via de volgende link kunt u zien hoe onze Kangoeroegroep werkt: filmpje Kangoeroegroep

Doorstroomklas Ten slot doen we mee aan een traject met het voortgezet onderwijs. Het Noordik in Almelo en 9 basisscholen (in Almelo en omstreken) hebben een gezamenlijk programma ontwikkeld voor kinderen die meer aankunnen van groep 8 en de brugklas. We noemen dit de doorstroomklas. Deze klas zal 2 periodes van 8 dinsdagmorgens bij elkaar komen op het Noordik, Noordikslaan in Almelo. De kinderen zullen bezig gaan met projecten van het KWTO (wetenschapsonderwijs) en werken aan een eigen ontwikkeldoel. Het doel van deze doorstroomklas is het bevorderen van een ononderbroken ontwikkelproces.