Op de Akkerwal speelt ICT een belangrijke rol. Zo is elk lokaal voorzien van een touchscreen. Deze borden worden voor allerlei lesactiviteiten ingezet. Ook beschikken we over computers, laptops, chromebooks en iPads voor onze leerlingen.

Leerlingen oefenen met het programma Junior Einstein. Deze programma’s zijn adaptief en passen zich aan aan het niveau van de leerling. Op de iPads staan diverse apps die dagelijks worden gebruikt. Op de weektaak staan voor elke leerling een aantal online oefeningen. Ook krijgen de kinderen huiswerk mee dat thuis op de computer/iPad gemaakt moet worden.