Onze school maakt, samen met nog 5 andere scholen in Wierden/Enter deel uit van de vereniging “Verion” . Dit is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie voor basisonderwijs en geeft kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan kinderen van 4 – 12 jaar.  Verion wordt gekenmerkt door kleinschaligheid waarbij oog is voor elkaar. Vanuit een laagdrempelige en professionele organisatiestructuur is er sprake van een grote onderlinge betrokkenheid.  In netwerken staan openheid en leren van elkaar centraal. Binnen Verion willen we de menselijke maat blijven herkennen. De Bijbel is de leidraad voor ons onderwijs. Het bepaalt de waarden en normen binnen de scholen.

Op de website van de vereniging www.verion.nl is meer informatie te vinden.