Helaas komt het vaak voor… hoofdluis bij kinderen. Op de Akkerwal zijn we meestal hoofdluisvrij. Toch willen we graag preventief te werk (blijven) gaan. Daarom wordt er na elke vakantie een hoofdluiscontrole gehouden en worden alle leerlingen gecontroleerd door een aantal ouders. Mochten er luizen/neten gevonden worden dan worden de desbetreffende ouders op de hoogte gesteld en krijgen de andere ouders bericht dat er binnen de school hoofdluis geconstateerd is. Er zal dan binnen korte tijd een hercontrole worden uitgevoerd. Juf Miriam de Roy van Zuydewijn is namens de school het aanspreekpunt wb. het hoofdluisbeleid.