Één keer per maand komt de gebedsgroep samen op school. De gebedsgroep bestaat uit een vader en enkele moeders. Zij bidden voor de school, leerkrachten, kinderen en hun ouders. Ook wordt er gebeden voor gebedspunten die de leerlingen op papier of via hun leerkracht aandragen. Iedereen is welkom om mee te bidden. De ouders beginnen om 8.30 uur in het Akkerhus met het drinken van een kop koffie/thee en het doorspreken van de gebedspunten. Daarna wordt er samen gebeden. Rond 9.30 uur rond de gebedsgroep af. Gerjan Mensink is het aanspreekpunt van deze groep.