Op onze school kunnen de kinderen op hele lesdagen overblijven op school. Tijdens vrije middagen is er geen overblijfmogelijkheid.  Om 12.00 uur eet de eigen leerkracht met de kinderen in hun eigen groep. Om 12.15 uur gaan de kinderen buitenspelen op hun eigen plein. Er zijn twee overblijfouders aanwezig op het grote plein en één overblijfouder op het kleuterplein. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld.

Voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd van € 1,50 per kind per keer. Er wordt betaald voor maximaal 2 kinderen per gezin, per overblijfmiddag. Gezinnen die op vaste overblijfdagen van de overblijf gebruik maken krijgen hiervoor een rekening toegestuurd. Kinderen die incidenteel overblijven kunnen ter plekke contant betalen. Ouders kunnen ’s morgens aan de groepsleerkracht doorgeven als hun kind(eren) die dag incidenteel overblijven. Voor kinderen die structureel overblijven kan het overblijfformulier worden ingevuld. Deze is te downloaden onder het kopje ‘informatie’ en ‘downloads’.

De meeste ouders van wie hun kind(eren) gebruik maken van de tussen schoolse opvang helpen mee als overblijfouder. Overblijfouders krijgen een kleine vergoeding, daarnaast mogen de kinderen van overblijfouders op de dag dat u als ouder helpt gratis overblijven.