We hebben op school een ouderraad. Deze bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten. Zo organiseren ze het Sinterklaasfeest, het jaarlijkse Nieuwjaarsbuffet, avondvierdaagse,  ramen wassen en het schoolfeest. Ook assisteren ze bij diverse activiteiten zoals het schoolreisje, schoolontbijt, kerstviering, Paasviering, het Koningsontbijt en de laatste schooldag.

In de ouderraad zitten op dit moment namens de ouders:

–       Heini de Jong
–       Raymond Knol
–       Hendri ter Keurs
–       Diny Baan (penningmeester)
–       Andrea Wemekamp
–       Tine Trenning
–       Jacoba Heimerink
–       Linda Meier (secretaresse)

Namens het team:
–       Ludie Timmerman (voorzitter)